mình là admin của TCAN. Trang web đc thành lập từ năm 2002 lúc mình 20 tuổi. Năm 2012 diễn đàn với hơn 26.000 thành viên đăng kí và 60.000 bài viết tạm ngưng hoạt động. Dù đôi khi ta phải từ bỏ nhiều thứ để mang theo những thứ khác quan trọng hơn, mình vẫn tiếp tục cuộc hành trình cùng TCAN. Hy vọng các bạn xem đây là ngôi nhà thân thiết.