nhạc lý cơ bản


nốt la âm xích nghĩa là sao ?


6 comments

Theo 1 bài viết của 1 người giải thích như sau, mình copy paste nguyên văn nhé:
Nốt La3 ở Bát trình thứ 3 ( được bôi đen ) gọi là nốt LA Mẫu.Tiếng ngân của âm thanh nầy phát ra khi âm xích biểu ( Diapason) va chạm với 1 vật cứng tạo ra 1 ba động có 435 chu kỳ rung trong 1 giây.Chu kỳ rung càng ít Âm thanh càng thấp.
Nhờ Âm Xích Biểu ta xác định được cao độ nốt LA mẫu>Từ đó có thể suy ra cao độ cho các nốt khác.

Leave a comment

Hoặc